Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

tel: 12 272 05 16
            

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

 

od 1 lutego 2021r.

Wydawanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

do 12 lutego 2021r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

od 1 marca 2021r., godz. 9:00 do 17 marca 2021r., godz.12:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków klub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych Przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

od 1 marca do 19 marca 2021r., do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych we wniosku na podstawie art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe.

2 kwietnia 2021r., godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 6 kwietnia 2021., godz. 9:00 do 16 kwietnia 2021r., godz. 12:00

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19 kwietnia 2021r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 20 kwietnia do 22 kwietnia 2021r.

Rekrutacja uzupełniająca.

23 kwietnia 2021r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

 

Harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021r.

Linki