Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

tel: 12 272 05 16
            

Rekrutacja


HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DZIECI  DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

  1. Od 10 lutego 2020 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje  w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.
  2. Do 21 lutego 2018 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje   w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Po zebraniu, których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
  3. Od 02 marca 2020 od godz. 9.00 do 19 marca 2020 roku do godz. 15.00  termin – złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego Vulcan.
  4. Od 02 marca 2020 do 20 marca 2020r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.
  5. 07 kwietnia 2020godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  6. 08 kwietnia 2020 od godz. 9.00 do 16 kwietnia 2020 do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  7. 17 kwiecień 2020 godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  8. Od 20 kwietnia do 22 kwietnia 2020r. – termin postępowania uzupełniającego.
  9. 23 kwietnia 2020r godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

 

Linki