Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

tel: 12 272 05 16
            

Programy i projekty

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM  2014/2015
Praca wychowawczo - dydaktyczna przedszkola opiera się na programie edukacji przedszkolnej „NASZE PRZEDSZKOLE" program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba Żabińskiej. Jego autorska koncepcja jest dostosowana do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 27 sierpnia 2012 roku1 oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego. W założeniach programowych główny nacisk położony został na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym, co skorelowane zostało z obszarami edukacyjnymi zaproponowanymi przez MEN w podstawie programowej
 
         W oddziale „Biedronek” dodatkwo realizowany jest program W KRAINIE MUZYKI”  autorstwa mgr Renaty Leśniak. Program jest oparty na zasadzie integracji, stapiania, jednoczenia treści szczególnie z zakresu wychowania estetycznego w przedszkolu /muzyki i plastyki/ z aktywnością językową, matematyczną, społeczną, emocjonalną i ruchową dzieci. Program jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
 
 
Realizujemy program profilaktyczny "Roztropny Jacek i Bezpieczna Agatka" program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ma na celu wyposażenie dzieci w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, unikania niebezpiecznych sytuacji, rozpoznawania i oceniania okoliczności niebezpieczeństw i jak się w związku z tym zachować oraz dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Program został opracowany przez nauczycielki Renatę Leśniak i Kamilę Hodurek - Kiebzak
 
 
         We współpracy z Sanepidem  kontynuujemy realizację programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas". , którego koordynatorami zostały  pani Grażyna Kiszka. Program adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
 
 
W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole po raz kolejny przystąpi do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", która stanowi cykl akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest organizowana przez firmę Lionfitness w ramach kilkustopniowego programu edukacyjnym. Akademia składała się z kilku akcji tematycznych, skoncentrowanych wokół zdrowia i bezpieczeństwa przedszkolaków. Pokażemy dzieciom, ich rodzicom oraz wychowawcom przedszkolnym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczny wypoczynek dziecka w czasie wakacji.  
 
        Już od kilku lat nasze przedszkole uczestniczy w akcji „Góra Grosza”- to program  organizowany przez Towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych. Akcja polega na zbiórce monet  groszowych, ponieważ  nawet najdrobniejsze monety zebrane  w dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz. 
 
„JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE”
 
 
 
 
< Nasza oferta                                                                                     Dla rodziców >

Linki