Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

tel: 12 272 05 16
            

Organizacja

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 630 do 1700 przez cały rok

z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący.

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu

 

Organem prowadzącym jest:

Gmina Myślenice

Organem sprawującym nadzór jest:

Kurator Oświaty w Krakowie.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

W bieżącym roku szkolnym w naszym Przedszkolu jest siedem grup wiekowych:

 

 „  "Krasnoludki”  - grupa dzieci trzyletnich;

     „Misie”             - grupa dzieci trzy - i czteroletnich;

     ”Pszczółki”      - grupa dzieci cztero - i pięcioletnich;

     „Żabki”           - grupa dzieci cztero- i pięcioletnich

     „Motylki”        - grupa dzieci pięcio- i sześcioletnich;

     „Biedronki”    - grupa dzieci pięcio - i sześcioletnich;

     „Tygryski”     - grupa dzieci sześcioletnich.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

I. Część dnia

630 - 800  -      Schodzenie się dzieciZabawy według inwencji dzieci, praca indywidualna i zespołowa.

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

830 -           Śniadanie

II. Część dnia

900 - 1030 -  Zajęcia edukacyjne - Uwzględniające zajęcia: umysłowe, muzyczne,  plastyczne,   ruchowe i teatralneReligia

Język angielski

1030 -          II śniadani

1100 -1200 -  Pobyt na świeżym powietrzu /spacery, zabawy w ogrodzie/

1130 – 1230- Obiad /mycie zębów/

III. Część dnia

1230- 1430  -   Leżakowanie – dzieci młodsze

1245 – 1315 - Poobiedni relaks - dzieci starsze /Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej   

1315 – 1430

Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno - techniczne, tematyczne.

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym.

Praca z dzieckiem zdolnym;

Pobyt na świeżym powietrzu.

1430 – 1500  - Podwieczorek

1500 - 1700 - Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne   i organizowane, praca indywidualna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Realizacja zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli wg. harmonogramu: plastyczne, muzyczno – taneczne, matematyczne, ruchowe w sali „akwarium”

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uzdolnionych muzycznie: Orkiestra „Jacka i Agatki”, Zespół taneczny „Jacka i Agatki”.

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci na sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci.

Linki