Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

 tel: 12 272 05 16
ps6@myslenice.pl

Konkurs Wielkanocny

Międzyoddziałowy konkurs plastyczny

 

Pisanki, pisanki jajka malowanki”

 

 

Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach na

początku marca br. ogłosiło organizowanie międzyoddziałowego konkursu

plastycznego pt. „Pisanki, pisanki jajka malowanki”. Przewodnim motywem tego

konkursu było:

Kultywowanie tradycji świątecznych związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych

poprzez malowanie pisanek

Czerpanie radości z ich przygotowania i włączanie się do przygotowań

świątecznych

Odpowiedzialne za konkurs były nauczycielki Grażyna Menzel
 

i Wioletta Sułowska.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci 3-6 letnich. Prace mogły być wykonane

techniką dowolną Przy czym ograniczeniem była ilość prac - max. 3 praca na grupę

wiekową z jednego oddziału.

Głównymi kryteriami oceny były samodzielność, oryginalność, pomysłowość

wykonanych prac.

Prace były wykonane z wykorzystaniem różnorodnych materiałów zarówno

plastycznych jak i przyrodniczych. Widać było duże zaangażowanie w każdą pracę

oraz kreatywność w wybranych środkach wyrazu.

Jury w składzie przewodnicząca Dyrektor Przedszkola Samorządowe nr 6 Pani

Renata Leśniak i v-ce Dyrektor Maria Skobejko oraz nauczycielki Beata Cichoń –

oceniała dzieci z grup 5 i 6-latków, Małgorzata Kochan - oceniała dzieci z grup 3 i

4-latków wyłoniły głównych laureatów. Prace wyeksponowano na jadalni

przedszkolnej dzieci starszych oraz w szatni dzieci młodszych.

 

Laureatami konkursu w grupie 3 i 4 latków zostali:

Pierwsze miejsce – Julia B. i Rozalka Sz. z oddziału Misie,

Drugie miejsce – Iga S. z oddziału Krasnoludki,

Trzecie miejsce – Karolina S. z oddziału Pszczółki,

Wyróżnienie – Hania S. z oddziału Krasnoludki.

Laureatami konkursu w grupie 5 i 6 latków zostali:

Pierwsze miejsce – Ewa Sz. z oddziału Żabki,

Drugie miejsce – Maria O. z oddziału Biedronki,

Trzecie miejsce – Jakub J. z oddziału Motyle,

Wyróżnienie – Hubert S. z oddziału Tygrysy.

 

Wszystkim laureatom i biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że ich plastyczne talenty i pomysły będą się dalej rozwijać.

 

G.M.

 

 

 

wielkanoc1
1
2
3
4
6
7
8
9

Linki