Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

tel: 12 272 05 16
            

Historia przedszkola

Historia Przedszkola Samorządowego nr 6 w Myślenicach liczy ponad 35 lat. Uroczystego otwarcia dokonali w dniu 30.XI.1975r. sekretarz KM-G PZPR B. Mordarski i wice kurator mgr M. Noworyta. Z najlepszymi życzeniami, wierszem i piosenką przybyły również dzieci z Przedszkola nr 4 i 5. Pierwszym dyrektorem tej placówki została M. Firek. Początkowo przedszkole liczyło 6 oddziałów, ale później zredukowano ich ilość do 5, i tak było do 2008r.

 

DYREKTORZY PRZEDSZKOLA

 

 

Maria Firek 1975 - 1981

 

 

 

 

 

Eugenia Burda 1981 - 1990

 

 

 

 

 

 

Jadwiga Mitana  1990 - 2002

 

 

 

 

 

Lidia Burtan 2002 - 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Szlachetka 2003 - 2020 

 

 

W historię przedszkola wpisała się współpraca z zakładem opiekuńczym którym przez wiele lat był PEMOD.

  W ramach współpracy dzieci uczestniczyły w jubileuszach zakłądu, przygotowywały upominki z okazji świąt. W zamian za to przedszkole otrzymywało wsparcie finansowe.

 

 

 

 

 

Jeżeli spojrzymy w Kronikę Przedszkola, jedno co nas zaintryguje, to ilość i różnorodność konkursów, w których brały udział dzieci. Najbardziej

interesującymi były wszelkiego rodzaju konkursy plastyczne, a także konkursy muzyczne. Za udział w nich nasze dzieci otrzymywały liczne nagrody i wyróżnienia.

      

Przedszkole odwiedzali również różni goście z kraju i zagranicy. Spotkania te miały charakter wizyt okolicznościowych, jak wizyta w październiku 1991r. Delegacji władz miasta Ludenscheid z Niemiec, w październiku 1997r. młodzieży francuskiej oraz biskupa .

 

Wizyta Biskupa Nycza

 

 

 

 

Delegacja niemiecka 1991r.

 

 

Młodzież z Francji 1997r.

 

 

 

 Delegacja francuska 2005r.

 

 

Kolejni Dyrektorzy dbali o doskonalenie Kadry przedszkola dlatego też organizowali spotkania autorskie np.: z mgr T. Fiutowską, konferencje metodyczne i warsztaty podnoszące i rozszerzające kwalifikacje nauczycieli.

 

 

 

 

    

     

    Dzieci mogły bawić się i uczyć poprzez udział w teatrzykach w wykonaniu profesjonalnych aktorów, których gościły w przedszkolu, jak również podczas wycieczek do teatru w Krakowie oraz występach muzyków zarówno uczniów ze szkoły muzycznej jak i artystów Filharmonii krakowskiej.

 

Od początku istnienia przedszkola tradycją jest organizowanie corocznych spotkań z Mikołajem, Balu Karnawałowego, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, a od ostatnich kilku lat pożegnań dzieci sześcioletnich w formie widowisk artystycznych wystawianych przez dzieci w Myślenickim Ośrodku Kultury.

 

Do tradycji przedszkola weszły także imprezy  np.: Dzień Sportu a od ostatnich 3 lat "Spatrakiada przedszkolaków"

  

Powitanie Wiosny, wycieczki dzieci przez wiele lat 6 letnich do Krakowa a od roku 2004 wszystkich dzieci w różne miejsca oraz spotkania Wigilijne wszystkich pracowników i dzieci i zaproszonych gości.

Oprócz konkursów warte podkreślenia były organizowane spotkania dzieci z osobami wykonującymi ważne i interesujące zawody, np.: coroczny cykl spotkań, na komendzie i w przedszkolu, dawniej z milicjantem obecnie z policjantem, spotkania ze strażakami, a także spotkania z żołnierzami (ppłk. T. Łokociejewski, chor. W. Płatek

  

 

W 1999 roku dwie wychowanki przedszkola wzięły udział w programie telewizyjnym „Od Przedszkola do Opola”.

 

 

 

 

       16.06.2004. to ważna data dla całej społeczności przedszkola. Od tego momentu naszemu Przedszkolu patronuje Pani Wanda Chotomska, która osobiście dokonała odsłonięcia tablicy – logo przedszkola.  

 

 

 

  Przedstawiając historię Przedszkola nie można pominąć wszystkich modernizacji budynku i ogrodu przedszkolnego.

W 2004r. wybudowano własną kotłownię gazową. W 2005r. wykonano termomodernizację budynku połączoną z wymianą stolarki.                

       

 

 Zadbano również o ogród przedszkolny w 2005r. stanął w nim pierwszy drewniany zestaw do zabaw ruchowych, w 2010 drugi zestaw a w 2012 kolejny drewniany zestaw. Zakupiono również w 2009 r. drewniany pociąg oraz w 2010 karuzelę i skałkę wspinaczkową.

  

Ponadto zorganizowano dwukrotnie akcje "Przedszkolaki sadzą drzewka"  podczas których dzieci sadziły w ogrodzie przedszkolnym przyniesione iglaki, które zostały podpisane imionami i nazwiskami darczyńców.

  

W roku 2008 otworzono dodatkowy oddział, który nazwano "Pszczółki"  przeznaczono na niego podwójną jadalnię. Rok później w 2009 roku otworzono kolejny oddział "Żabki" adaptując bibliotekę i część sali.

                   

Przedszkole od lat oferuje dzieciom szeroką ofertę zajęć dodatkowych z których korzysta duża ilość dzieci. W 2005 roku wygospodarowano dodatkowe pomieszczenie, które zostało przeznaczone na salę do prowadzenia zajęć dodatkowych. W latach 2009 - 2011 dzięki realizacji projektów unijnych sala została doposażona w sprzęt gimnastyczny oraz suchy basen z piłeczkami.

Linki