Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

tel: 12 272 05 16
            

Dla rodziców

Program profilaktyczny i wychowawczy

Program profilaktyczny „Roztropny Jacek i Bezpieczna Agatka” Program wychowawczy „Wzorowy Jacek i Uprzejma Agatka”

Materiały z zebrania ogólnego

Rok 2015 Prawa i obowiązki rodziców Cele wychowania przedszkolnego Procedury Koncepcja pracy Przedszkola Regulamin Przedszkola ...

Warto przeczytać

Sześciolatki do szkół – za i przeciw Adaptacja dziecka do przedszkola Adaptacja dziecka 3 letniego ...

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

I. Część dnia

630 - 800  -      Schodzenie się dzieciZabawy według inwencji dzieci, praca indywidualna i zespołowa.

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

830 -           Śniadanie

II. Część dnia

900 - 1030 -  Zajęcia edukacyjne - Uwzględniające zajęcia: umysłowe, muzyczne,  plastyczne,   ruchowe i teatralneReligia

Język angielski

1030 -          II śniadani

1100 -1200 -  Pobyt na świeżym powietrzu /spacery, zabawy w ogrodzie/

1130 – 1230- Obiad /mycie zębów/

III. Część dnia

1230- 1430  -   Leżakowanie – dzieci młodsze

1245 – 1315 - Poobiedni relaks - dzieci starsze /Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej   

1315 – 1430

Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno - techniczne, tematyczne.

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym.

Praca z dzieckiem zdolnym;

Pobyt na świeżym powietrzu.

1430 – 1500  - Podwieczorek

1500 - 1700 - Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne   i organizowane, praca indywidualna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Realizacja zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli wg. harmonogramu: plastyczne, muzyczno – taneczne, matematyczne, ruchowe w sali „akwarium”

Zajęcia dodatkowe dla dzieci uzdolnionych muzycznie: Orkiestra „Jacka i Agatki”, Zespół taneczny „Jacka i Agatki”.

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci na sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci.

Linki