Krasnoludki
Misie
pszczolki
Biedronki
zabki
tygrysy
motylki

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Myślenicach

Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było...

Przedszkole Samorządowe nr 6
im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach
ul. Ogrodowa 7
32-400 Myślenice

tel: 12 272 05 16
            

Strona główna

Nabór dzieci Przedszkola Samorządowego nr 6
na dyżur wakacyjny w lipcu 2020r.

Przedszkole dysponuje liczbą 75 miejsc dla dzieci.

W przypadku, gdy w dalszym ciągu będzie obowiązywał limit w związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 narzucony przez Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc będzie wynosiła 36.

        Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodziców pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.).

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

 Jeśli rodzic/opiekun zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym organizującym dyżur wakacyjny.

Opłata wnoszona jest z góry do 5 lipca 2020r. wg. czasu zadeklarowanego przez rodzica/opiekuna, w sekretariacie przedszkola lub szkoły, po uprzednim uzyskaniu informacji
o wysokości naliczonej opłaty.

Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur jest karta zgłoszenia
i oświadczenia z zakładu pracy rodziców /opiekunów złożone
w zaklejonej kopercie do skrzynki na ogrodzeniu przedszkola lub przesłane jako załącznik na adres e-mail przedszkola: przedszkole6@o2.pl  do 10.06.2020r.

Karta zapisu

Oświadczenie z zakłady pracy


Nasza Przedszkole wspiera kampanię społeczną #przytuldziecko. Razem z organizatorem akcji postanowiliśmy przypomnieć światu o tym, jak ważne jest przytulanie przez rodziców swojego dziecka. Dlatego zakasaliśmy rękawy i zaczynamy mówić głośno o roli przytulania dzieci. Zwłaszcza teraz, w trudnym czasie izolacji. 

Zapraszamy na Facebook: #przytuldziecko oraz na www.przytuldziecko.pl

przytul dziecko logo

Linki